ANBI

Gist is een stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is het organiseren van (nieuwe) ervaringen op het gebied van christelijke spiritualiteit voor mensen met diverse leefomstandigheden, ter bevordering van liefde en betekenis in ieders lijf en leven.

Op deze pagina publiceren we:

U kunt de bovenstaande documenten downloaden. Voor meer vragen over het beleidsplan kunt u e-mailen naar info@gist.amsterdam. Vragen over de financiële verantwoording en een verzoek voor een volledige jaarrekening kunt u indienen via penningmeester@gist.amsterdam.

WIE WE ZIJN​

Gist is opgericht door Maarten Vogelaar, Kirsten Kalkman, Joshua de Lange, Alexander Morea en een kring van onmisbare betrokkenen. We worden bewogen door een gemeenschappelijke droom: een verdiepende praktijkruimte voor christelijke spiritualiteit scheppen.

Maarten (1987) werkt sinds 2012 als pionier en studentenpastor en richtte eerder De Kwekerij op. Kirsten (1990) was één van de initiatiefnemers van De Bildung Academie. In hun werk met studenten merkten Maarten en Kirsten hoe groot de honger naar zingeving is en hoe weinig taal en vormen we hebben om daarmee om te gaan.

Maar Gist wordt evenzeer gevormd door de vragen, ideeën en wensen van de bezoekers als door de dromen van de initiatiefnemers. Zoals brood niet kan bestaan zonder verschillende ingrediënten, zo kan Gist niet bestaan zonder verschillende mensen. Zzp’ers en mensen van de straat, studenten en senioren, christelijke en kaderloze zinzoekers komen hier samen. Midden in diversiteit wordt verbondenheid echt.

VISIE

Op een vierkante kilometer in Amsterdam wonen gemiddeld vijfduizend mensen. We zijn dicht bij elkaar. En toch schrijnend alleen; in 2016 gaf 48 procent van de volwassen Amsterdammers aan zich eenzaam te voelen. Studenten, ouderen, expats, migranten, mensen met een laag inkomen, mensen zonder partner: allemaal snakken we naar warmte, aandacht en verbinding.

We leven in een land vol overvloed. Er zijn vijftien miljoen smartphones, zesduizend supermarkten, drieduizend sportscholen en zeshonderdvijftig theaters in Nederland. We hebben toegang tot grenzeloos veel informatie, eten en vermaak. En toch zijn we niet voldaan. Jaarlijks raken 1,3 miljoen Nederlanders burn-out en het WHO voorspelt dat in 2030 depressie volksziekte nummer 1 is. Alles is ons gegeven maar de zin ervan ontbreekt.

Waar vind je verwantschap in een wereld vol vreemden? Wie leert je vertrouwd te raken met je binnenkant in een overprikkelde informatiemaatschappij? Hoe houd je verbinding met de bron van het menselijke bestaan?

We hebben het nodig om weer thuis te komen bij onszelf, elkaar en bij de liefde die onze grond is. Om dat thuis te vinden merken wij dat het ons helpt om aandacht te geven aan ons lichaam, aan het zintuiglijke en natuurlijke. Bewust leven met Gods aanwezigheid en dit met elkaar vormgeven in rituelen en praktijken. Experimenteren met gist dat zo krachtig is dat het je transformeert.

MISSIE​

Gist geeft mensen ruimte om samen met anderen Gods liefdevolle aanwezigheid te ervaren, in lijf en leven. Dat doen we zo: 

 1. We realiseren methodes en activiteiten te waarin christelijke spiritualiteit op een vernieuwende manier aangeboden wordt.
 2. We bevorderen gemeenschapsvorming onder mensen met diverse achtergronden en leefomstandigheden.
 3. We bieden een prikkelende, sfeervolle plek waar je jezelf mag zijn en elkaar kunt vinden.
 4. We delen onze kennis en werken samen met mensen en organisaties die (een stukje van) onze missie delen.

BESTUUR​

Het bestuur van Gist vertegenwoordigt de stichting, controleert de financiën van de stichting, ziet toe op de uitvoering van het beleidsplan en publiceert de jaarrekening en het jaarverslag. In de oprichtingsakte van de stichting is vastgelegd dat bestuursleden niet over het vermogen van de stichting kunnen beschikken alsof het hun eigen vermogen is. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

De leden van het stichtingsbestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder. De bestuurders kunnen uitsluitend gemaakte onkosten declareren bij stichting Gist. Indien bestuursleden in een andere functie werkzaamheden voor de stichting verrichten, is het mogelijk dat hier een afzonderlijke beloning tegenover staat. Deze beloning is nooit hoger dan beloningen voor niet-bestuursleden die vergelijkbaar werk doen voor de stichting.

Het bestuur van Stichting Gist voor christelijke spiritualiteit bestaat momenteel uit:

 • Maarten Vogelaar (voorzitter)
 • Vincent Belgraver (secretaris)
 • Diane Kalkman-Stammes (penningmeester)
 • Edwin Alexander Villamil Morea (algemeen bestuurslid)
 • Kirsten Kalkman (algemeen bestuurslid)

DAGELIJKSE LEIDING ​

De dagelijkse leiding van Gist voert het beleidsplan uit, ontwikkelt en verzorgt het verdiepende aanbod, coördineert de ambachtspraktijk en realiseert initiatieven op het gebied van kerkvernieuwing.

De dagelijkse leiding van Gist is op dit moment in handen van:

 • Maarten Vogelaar: visievorming, programmamaker en coördinatie Persoonlijke vernieuwing
 • Kirsten Kalkman: kwaliteitszorg, programmamaker en coördinatie Kerkvernieuwing
 • Abigail Zuidweg-Numan: operationeel management en coördinatie Bruisend thuis

Maarten en Kirsten zijn per 1 februari 2022 in loondienst bij de Protestantse Kerk Amsterdam en ontvangen voor hun uitvoerende taken een beloning conform schaal 9 van de arbeidsvoorwaarden voor kerkelijk medewerkers. Dat het dienstverband van Maarten en Kirsten bij de Protestantse Kerk Amsterdam is geregeld, is een gunst die de PKA aan Gist verleent om de bestuurlijke lasten van Gist te verlichten. Stichting Gist is verantwoordelijk voor het inbrengen van voldoende geld bij de Protestantse Kerk Amsterdam om de loonkosten van Maarten en Kirsten te dekken.

Per 1 maart 2023 is Abigail Zuidweg-Numan op zzp-basis betrokken om de dagelijkse leiding van Gist tijdelijk te ondersteunen met extra operationele slagkracht. In september van 2023 wordt geëvalueerd of Abigail de dagelijkse leiding structureel blijft ondersteunen. In dat geval komt Abigail in loondienst.

Het streven is dat de dagelijkse leiding uiterlijk per februari 2025 in loondienst van stichting Gist komt.

EXTERNE AANBIEDERS​

Gist werkt samen met professionals die bijdragen aan diverse programma’s. Sommige aanbieders verzorgen op verzoek van Gist een cursus, workshop of evenement. Anderen ondersteunen evenementen als kok, muzikant, masseur of kunstenaar. Met deze gewaardeerde partners worden afzonderlijke beloningsafspraken gemaakt – passend bij de draagkracht van Gist en de wensen en mogelijkheden van de aanbieder. Betaling geschiedt op factuurbasis.

VRIJWILLIGERS​

Een kring van vrijwilligers biedt structurele of incidentele steun aan Gist door ambachtelijk werk te doen, voor de boeken en lezers van de bibliotheek te zorgen, kunst te maken of gastheer- of vrouw te zijn. Samen met de vrijwilligers vormen we een levendige en warme gemeenschap. Vrijwilligers zijn welkom bij de teamlunch, mogen kosteloos of tegen een gereduceerd tarief programma’s van Gist bijwonen, ontvangen een cadeautje met bijzondere gelegenheden. Naar draagkracht en behoefte is er in uitzonderlijke gevallen een vrijwilligers- of reiskostenvergoeding mogelijk.

ALGEMENE GEGEVENS ​

Nieuw Herengracht 18  

1018 DP Amsterdam      

KvK-nummer 82155143  

RSIN-nummer: 862357160

BTW NL862357160B01


Bank NL54BUNQ2057436993

www.gist.amsterdam

info@gist.amsterdam

Winkelwagen