Het lichaam als leermeester

Vier studiedagen van Gist

Nieuw lichaam gezocht! Deze tijd vraagt om een vernieuwde, zingevende verbinding met het lijf. Daarom onderzoeken we bij Gist  een jaar lang de plaats van het lichaam in christelijke spiritualiteit. Op onze vier studiedagen leren we van de kennis en ervaring van diverse experts, door met elkaar in gesprek te gaan en natuurlijk door te oefenen met ons lijf.

We zien hoe in de samenleving mensen verlangen naar betekenis en verbinding en niet meer goed weten hoe en waar dat te zoeken.  Maakbaarheidsdenken en prestatiedruk, digitalisering en verstedelijking wissen onze begrensdheid uit en rekken onze verwachtingen op. Taal en praktijken om in de uitgestrekte wereld en ingedikte tijd je plaats te leren vinden zijn schaars. Rapporten laten de gevolgen zien: ervaringen van betekenisloosheid en eenzaamheid nemen toe en worden steeds erger. Het lichaam blijft verweesd achter en het hart zwijgt. Kan aandacht voor het lichaam, voor het zintuiglijke en het nabije, de verbinding herstellen en ons terugroepen naar een thuis?

We zien dat de kerk in Nederland moeite heeft om de liefde van God in te laten dalen in het leven en lichaam van alledag. Veel van de traditionele vormen spreken  eenzijdig het hoofd aan.  Het is logisch dat jonge zoekende mensen hun heil elders zoeken. Tegelijkertijd vermoeden we dat christelijke spiritualiteit bij uitstek de weg kan wijzen naar een leven in verbinding met onszelf, elkaar en de grond waarop we rusten waar deze tijd zo om vraagt. Hoe komt de potentie van een vleesgeworden God juist nu tot wasdom? Kan de kerk nieuw leven vinden in de heiliging van het meest nabije: het lichaam en de stof? 

Laten we leven met al onze zintuigen, laten we oefenen in feilbaar zijn, laten we leren van een God die zich laat aanraken. Laat het lichaam onze leermeester zijn! 

hoe kan het christendom er zijn voor nieuwe generaties die zoeken naar echtheid, verbinding en betekenis?

 Ga op zoek met Gist!

Programma Studiedag 1: Introductie

Vrijdag 25 november (15-20 uur)

Deel I  – Wat is er vandaag de dag aan de hand met het lijf?

15:15 – 16:00    Opening & Verkenning

16:00 – 17:00    Interview met filosoof/schrijver Hans Schnitzler

17:00 – 17:15    Fysieke verwerking

17:15 – 18:00    Eten & rusten

Deel II  – Hoe (of waarom) kan christelijke spiritualiteit iets betekenen in de vragen van het lijf van nu? 

18:15 – 18:45    Theologisch perspectief met priester/theoloog Michael Bakker

18:45 – 19:15   Persoonlijk perspectief met psycholoog/therapeut Hannah Andringa

19:15 – 19:45    Praktisch perspectief met haptonoom/meditatieleraar Rob Boersma

19:45 – 20:00   Slot

Hans schnitzler

filosoof/schrijver

Wat doet digitalisering met ons lijf?

Filosoof en schrijver Hans Schnitzler houdt zich intensief bezig met de gevolgen van digitalisering. Hij publiceerde hierover ‘Het digitale proletariaat’ en ‘Wij nihilisten – een zoektocht naar de geest van digitalisering’. Hoe staan menselijkheid, feilbaarheid en aanraakbaarheid op het spel in het digitale tijdperk?

Hanna andringa

psycholoog/therapeut

(Hoe) leert christelijke spiritualiteit je met je lichaam om te gaan?

Psycholoog en therapeut Hannah Andringa stond aan het begin van een wetenschappelijke carrière, met een groeiende lijst aan academische titels. Tot in 2014 een fietsongeluk met hersenletsel als gevolg haar leven totaal op zijn kop zette. Als therapeut in haar Praktijk van Hoop integreert ze de lessen van haar hoofd, hart en lijf. Tijdens deze studiedag deelt Hannah haar persoonlijke verhaal.

Rob Boersma

haptonoom/meditatieleraar

Hoe kun je praktisch leren van het lichaam?

Rob Boersma werkte 49 jaar als haptonoom en psychosomatisch fysiotherapeut in Amsterdam. Als behandelaar liet Rob ervaren hoe het lichaam reageert op gevoelens en gedachten en wat je kan doen met pijn- en klachtbeleving.  Vol passie beoefent hij al tientallen jaren christelijke meditatie. De meditatietechnieken die hij leerde en zelf ontwikkelde past hij toe in zijn behandelingen en onderwijst hij onder meer via werkgroep Vacare, platform voor meditatief leven.

michael bakker

priester/theoloog

Wat is de geschiedenis van de rol van het lichaam in de kerk? Waarom is de vraag naar belichaamde spiritualiteit nu relevant voor het christendom?

Dr. Michiel Bakker is priester binnen de Russisch Orthodoxe kerk Amsterdam en rector van het St. Irenaeus Orthodox Theological Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn huidige theologische onderzoek (VU/RUM) richt hij zich op de dialoog tussen Orthodoxe kerkvaders en moderne psychologie.

In 2023 gaat onze leergang met het lichaam verder, met drie studiedagen over bidden, werken en spelen. Welke rol speelt het lichaam in het (christelijk) gebed? Wat leert het beoefenen van ambachten ons over wie God is? (Hoe) kunnen kunst en beweging, yoga en massage ons geloofsleven vernieuwen? Deze programma’s zijn nog in ontwikkeling; de data worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. 

De studiedagen zijn los van elkaar te volgen, maar natuurlijk leer je het meeste als je de hele reis meemaakt. Deelnemers van de eerste studiedag krijgen daarom 15% korting op de volgende studiedagen.

Studiedag 2: bidden met je lijf
Studiedag 3: werken met je lijf
Studiedag 4: spelen met je lijf
Deelnemen aan een studiedag kost 80 euro per persoon, inclusief een eenvoudige maaltijd en drankjes. Als je dit bedrag kunt betalen (of declareren bij je werkgever) draag je bij aan de reële kosten voor de locatie, sprekers, ontwikkeling en begeleiding. 
 
Omdat we het belangrijk vinden dat het programma voor iedereen toegankelijk is, kun je ook meedoen voor een  gereduceerd tarief van 45 euro of een vrijwillige bijdrage naar vermogen. Deze reductie is mogelijk dankzij de fondsen die dit studieprogramma ondersteunen.

Aanmelden kan tot woensdag 23 november via de link hieronder. Het aantal plaatsen is beperkt. Heb je nog vragen? Mail gerust naar info@gist.amsterdam.