Vier de nieuwe mens!

Feestelijke afsluiting van jaarthema Het lichaam als leermeester

29 september 2023

Met jubelende tenen en dansende buiken nodigen we je uit voor… Het feest van de nieuwe mens! Een jaar lang verdiepten we ons bij Gist in wat ons lijf en het christendom elkaar te zeggen hebben. Op 29 september delen en vieren we de oogst van een rijke en veelkleurige reis! Met beeldhouwer Berthel van het Goor verwonderen we ons al boetserend over de vingerafdrukken van liefde in onze eigen huid. Met stemcoach Yinske Silva maken we zingend ruimte voor nieuwe adem. En grafisch ontwerper Leah Sands schetst de contouren van de wijsheid die ons lijf onzichtbaar draagt.

Er is een eenvoudige maaltijd en een uitbundige borrel, stevige kost voor de ziel en ruimte voor gesprek en reflectie. Je bent warm welkom – of je iets van de eerdere studiedagen hebt meegemaakt of met onbevangen blik binnenkomt. Haal je feestneus uit de la en wees erbij! 

Waarom het feest van de nieuwe mens? 

Lijf. Ik ben je vaak vergeten. Dwalend in dromen verstond ik je honger niet, in razende ambitie verloor ik je ritme, beeldschermen waren dichterbij dan jouw huid. Ik leefde langs je heen alsof grenzen niet bestonden en zo leek alles maakbaar. Jou vergetend vergat ik het grote ademen van de natuur, jou vergetend vergat ik mijn maat, jou vergetend vergat ik mijn wortels in het wonder.   

Lijf. Ik heb je soms te gretig gevolgd. Hapte na suiker naar meer suiker, na seks naar meer seks. Wierp je uit als lokaas voor bewondering, drong je voor als pion voor mijn belang. Verhief jouw wetten tot enige waarheid en jouw driften tot enig doel. Mijn horizon zonk weg in de donkerste holtes van je buik. 

Oude woorden fluisteren dat je een vindplaats bent van God, mijn lijf. Je bent bemind, met liefde geweven, je huid draagt de vingerafdrukken van de Onzichtbare. De Allerhoogste liefde bekleedde zich met je vlees. Als ik naar je luister – kan ik dat mysterie dan ook verstaan? Als ik je als gids neem – leid je me dan naar een levend midden tussen hemelhoog en aardedonker? Lief lijf, leer me om mens te zijn. Leer wat stom is te zingen, wat dor is te ademen, wat hard is lief te hebben – tot alles nieuw geworden is. 

Leah sands

illustrator

Door de vaardige handen van Leah Sands is veel schoonheid geboren in deze stad – zoals de kleurrijke mozaïek in de kapel waar we bij Gist elke dag van genieten. Met Leah gaan we op zoek naar een beeld van de mens in deze tijd, een mens die tussen hemel en aarde een nieuw midden zoekt. Weten onze botten de weg…? 

berthel van het goor

beeldhouwer

‘Uit stof en aarde vormde God de mens’, uit klei is ons lijf gemaakt. Met Berthel van het Goor duiken we daar met onze vingers in: klei! Helpt spelen met grond en met vorm ons om wakker te worden voor de wondere wereld waar we wonen? Brengt klei ons thuis bij de wortels waar soms zo ver vandaan lijken te zweven? 

yinske silva

stemcoach & zangeres

Elk moment van ons leven worden nieuwe cellen geboren in ons beenmerg. Nieuw leven, het borrelt voortdurend in ons op. Als je je verbind met je lijf, kun je daar dan iets van voelen? Van de vernieuwing die zich in je voltrekt? Met onze adem als gids laat Yinske Silva het leven in ons vrij stromen, klinkend in harmonie met God en met elkaar.

je lijf

onze leermeester

In het afgelopen jaar onderzochten Maarten Vogelaar en Kirsten Kalkman bij Gist de rol van het lichaam in christelijke spiritualiteit. Wordt het samen leven rijker als je werkt met je lijf, als je bier brouwt of deeg kneedt? Wordt de stilte dieper als lijf, knielend of dansend, meedoet in het bidden? Op het Feest van de nieuwe mens delen en vieren we de lessen van mijn, jouw, ons lijf! 


Meer informatie

Op vrijdag 29 september ben je vanaf 15:15 uur van harte welkom bij Gist! Om 15:30 uur start het programma, dat langs een eenvoudige maaltijd uitmondt in een borrel rond 21:00 uur. 

Datum: vrijdag 29 september 2023

Tijd: 15:30 – 21:00 uur, welkom om te blijven borrelen 

Locatie: Gist, Nieuwe Herengracht 18 in Amsterdam 

Het programma in vogelvlucht 

  • De verbeelding van de nieuwe mens – met Leah Sands
  • Het wonder van stof en aarde – met Berthel van het Goor 
  • Eten en rusten – met soep en brood
  • Ademruimte voor deze tijd – met Yinske Silva 
  • Lessen van het lijf – met Maarten Vogelaar en Kirsten Kalkman
  • Feest van de nieuwe mens – met bier en plezier 

Prijs

Deelnemen aan een studiedag kost 80 euro per persoon, inclusief een eenvoudig diner en een borrel achteraf. Als je dit bedrag kunt betalen (of declareren bij je werkgever) draag je bij aan de reële kosten voor de locatie, sprekers, ontwikkeling en begeleiding. 

Omdat we het belangrijk vinden dat het programma voor iedereen toegankelijk is, kun je ook meedoen voor een  gereduceerd tarief van 45 euro of een vrijwillige bijdrage naar vermogen. Deze reductie is mogelijk dankzij de fondsen die dit studieprogramma ondersteunen. Aarzel dus niet om te komen, je bent welkom! 

Ben je al eerder op een studiedag geweest? Dan krijg je 15% korting op je kaartje voor de volgende, want we vinden het fijn om met je door te mogen leren! Je kunt de korting verrekenen in een vrije donatie aan Gist (bij het standaardtarief bedraagt de nieuwe prijs € 68,-).

Voorafgaand aan de studiedag ontvang je een mail met praktische informatie en het definitieve programma.

HOE KAN HET CHRISTENDOM ER ZIJN VOOR NIEUWE GENERATIES DIE ZOEKEN NAAR ECHTHEID, VERBINDING EN BETEKENIS?

 Ga op zoek met Gist!

Waarom het lichaam als leermeester?

Nieuw lichaam gezocht! Deze tijd vraagt om een vernieuwende, zingevende verbinding met het lijf. Bij Gist onderzoeken we daarom de plaats van het lichaam in christelijke spiritualiteit, in een serie van vier studiedagen die ook los van elkaar zijn te volgen. We leren van de kennis en ervaring van diverse experts, van elkaar en natuurlijk door te oefenen met ons lijf. 
 
In het najaar van 2022 begon onze leergang met het lichaam. In 2023 gaan we verder met drie studiedagen: bidden met je lijf, werken met je lijf en spelen met je lijf. Je bent van harte welkom! 


een verweesd lijf

We zien in de samenleving mensen verlangen naar betekenis en verbinding, zonder goed te weten hoe en waar dat te zoeken. Maakbaarheidsdenken en prestatiedruk, digitalisering en verstedelijking wissen onze begrensdheid uit en rekken onze verwachtingen op. Taal en praktijken om in de uitgestrekte wereld en ingedikte tijd de plaats te leren vinden die bij je past zijn schaars. Rapporten laten de gevolgen zien: ervaringen van betekenisloosheid en eenzaamheid nemen toe en worden erger. Het lichaam blijft verweesd achter en het hart zwijgt. Kan aandacht voor dat lijf, voor het zintuiglijke en het nabije, de verbinding herstellen en ons terugroepen naar een thuis?

een god met voeten

We zien dat de kerk in Nederland moeite heeft om de liefde van God in te laten dalen in het leven en het lichaam van alledag. Veel van de traditionele vormen spreken eenzijdig het hoofd aan. Het is logisch dat jonge zoekende mensen hun geestelijke voeding elders zoeken. Tegelijkertijd vermoeden we dat christelijke spiritualiteit bij uitstek de weg kan wijzen naar een leven in verbinding met onszelf, elkaar en de grond waarop we rusten – de verbinding waar deze tijd zo om vraagt. Hoe komt de potentie van een vleesgeworden God juist nu tot wasdom? Kan de kerk nieuw leven vinden in de heiliging van het meest nabije: het lichaam en de stof? 

leren van het lichaam

‘Het lichaam als leermeester’ begon in 2022 met lessen van Hans Schnitzler, Michael Bakker, Hannah Andringa en Rob Boersma. Wat er eigenlijk aan de hand met ons lijf in deze tijd? Hoe werkt de digitalisering in op onze menselijkheid? Wat is de plaats van het lichaam in het christelijke geestesleven? We zagen onder ogen hoe gemakkelijk we vervreemd raken van dat wat het dichtste bij ons is. We leerden dat het lijf de basis is voor het geestelijk leven en het fundament van wie we zijn als mens, ook in de ogen van God. En we zagen ook het onvermogen van het christendom, dat er vaak ook juist níet is als ons kwetsbare lijf dat zo hard nodig heeft.

We vervolgden onze reis met ‘bidden met je lijf’ en ‘werken met je lijf’.  De studiedagen zijn als serie en los van elkaar te volgen. 

Winkelwagen