Het lichaam als leermeester

Studiedag Gist: Werken met je lijf

28 juni 2023

Wat gebeurt er als je ambachtelijk met je handen aan het werk bent? (Hoe) beïnvloedt werken met je lijf je relatie tot je lichaam, tot de schepping en tot God? Welke gevaren en welke beloftes schuilen er in de calvinistische werkethiek waar we (onbewust) in opgroeien? En (hoe) kan midden in je werk en je dagelijks leven iets blijven opwellen van wie je ten diepste geroepen bent om te zijn? 

 
Tijdens deze derde studiedag buigen we ons over de spiritualiteit van ambacht, werk en roeping.

prof. Govert buijs

politicoloog en filosoof

Prof. Dr. Govert Buijs is hoogleraar maatschappelijke en economische vernieuwing aan de VU Amsterdam. Hij houdt zich bezig met mens, markt en bezieling vanuit (agape)liefde. Hij schreef o.a. het boek ‘Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde’. In zijn onderzoek staat de invloed van het christendom op onze werkethiek centraal. Momenteel houdt hij zich vooral bezig met de toekomst van het kapitalisme.

In hoeverre zijn er in het christendom aanknopingspunten om lichamelijk werk te herwaarderen? Welke gevaren en welke beloftes schuilen er in de calvinistische werkethiek waar we (onbewust) in opgroeien?

Volgt nog!

antonella Barbella

kok

Antonella Barbella is geen gewone chefkok, maar iemand die zo gepassioneerd eten maakt dat je onmogelijk niet enthousiast wordt. Geboren in een klein Italiaans dorpje, kwam ze voor de liefde naar Amsterdam.V oor Antonella heeft voedsel alles met spiritualiteit te maken.   Ze organiseert kookworkshops, culinaire reizen en laat je ervaren wat goed eten met mensen doet.

Broeder christiaan

monnik & brouwer bij Abdij Maria toevlucht

Broeder Christiaan is monnik bij de Abdij Maria Toevlucht in Zundert. In de spirituele traditie van de Cisterciënzers, ook wel bekend als Trappisten, neemt de handenarbeid een voorname plaats in. Want ook in werken kan God gevonden worden. In de regel van Benedictus (6e eeuw) staat dat ‘(…) zij juist dan echte monniken zijn, als zij van het werk van hun handen leven’. Welke rol speelt handenarbeid in het godgewijde leven van biddende monniken?


Meer informatie

Op vrijdag 21 april ben je vanaf 17:00 uur van harte welkom bij Gist! Om 18:00 uur start het programma met een opening vol zintuiglijkheid.

Datum: woensdag 28 juni 2023

Tijd: 18:00 – 21:45 uur, welkom om te blijven borrelen 

Locatie: Gist, Nieuwe Herengracht 18 in Amsterdam 

Prijs: deelnemen aan een studiedag kost 80 euro per persoon, inclusief een eenvoudig diner en drankjes. Als je dit bedrag kunt betalen (of declareren bij je werkgever) draag je bij aan de reële kosten voor de locatie, sprekers, ontwikkeling en begeleiding. 

Omdat we het belangrijk vinden dat het programma voor iedereen toegankelijk is, kun je ook meedoen voor een  gereduceerd tarief van 45 euro of een vrijwillige bijdrage naar vermogen. Deze reductie is mogelijk dankzij de fondsen die dit studieprogramma ondersteunen.

Ben je al eerder op een studiedag geweest? Dan krijg je 15% korting op je kaartje voor de volgende, want we vinden het fijn om met je door te mogen leren! Je kunt de korting verrekenen in een vrije donatie aan Gist (bij het standaardtarief bedraagt de nieuwe prijs € 68,-).

Voorafgaand aan de studiedag ontvang je een mail met praktische informatie en het definitieve programma.

HOE KAN HET CHRISTENDOM ER ZIJN VOOR NIEUWE GENERATIES DIE ZOEKEN NAAR ECHTHEID, VERBINDING EN BETEKENIS?

 Ga op zoek met Gist!

Waarom het lichaam als leermeester?

Nieuw lichaam gezocht! Deze tijd vraagt om een vernieuwende, zingevende verbinding met het lijf. Bij Gist onderzoeken we daarom de plaats van het lichaam in christelijke spiritualiteit, in een serie van vier studiedagen die ook los van elkaar zijn te volgen. We leren van de kennis en ervaring van diverse experts, van elkaar en natuurlijk door te oefenen met ons lijf. 
 
In het najaar van 2022 begon onze leergang met het lichaam. In 2023 gaan we verder met drie studiedagen: bidden met je lijf, werken met je lijf en spelen met je lijf. Je bent van harte welkom! 


een verweesd lijf

We zien in de samenleving mensen verlangen naar betekenis en verbinding, zonder goed te weten hoe en waar dat te zoeken. Maakbaarheidsdenken en prestatiedruk, digitalisering en verstedelijking wissen onze begrensdheid uit en rekken onze verwachtingen op. Taal en praktijken om in de uitgestrekte wereld en ingedikte tijd de plaats te leren vinden die bij je past zijn schaars. Rapporten laten de gevolgen zien: ervaringen van betekenisloosheid en eenzaamheid nemen toe en worden erger. Het lichaam blijft verweesd achter en het hart zwijgt. Kan aandacht voor dat lijf, voor het zintuiglijke en het nabije, de verbinding herstellen en ons terugroepen naar een thuis?

een god met voeten

We zien dat de kerk in Nederland moeite heeft om de liefde van God in te laten dalen in het leven en het lichaam van alledag. Veel van de traditionele vormen spreken eenzijdig het hoofd aan. Het is logisch dat jonge zoekende mensen hun geestelijke voeding elders zoeken. Tegelijkertijd vermoeden we dat christelijke spiritualiteit bij uitstek de weg kan wijzen naar een leven in verbinding met onszelf, elkaar en de grond waarop we rusten – de verbinding waar deze tijd zo om vraagt. Hoe komt de potentie van een vleesgeworden God juist nu tot wasdom? Kan de kerk nieuw leven vinden in de heiliging van het meest nabije: het lichaam en de stof? 

leren van het lichaam

‘Het lichaam als leermeester’ begon in 2022 met lessen van Hans Schnitzler, Michael Bakker, Hannah Andringa en Rob Boersma. Wat er eigenlijk aan de hand met ons lijf in deze tijd? Hoe werkt de digitalisering in op onze menselijkheid? Wat is de plaats van het lichaam in het christelijke geestesleven? We zagen onder ogen hoe gemakkelijk we vervreemd raken van dat wat het dichtste bij ons is. We leerden dat het lijf de basis is voor het geestelijk leven en het fundament van wie we zijn als mens, ook in de ogen van God. En we zagen ook het onvermogen van het christendom, dat er vaak ook juist níet is als ons kwetsbare lijf dat zo hard nodig heeft.

Na de studiedag ‘bidden met je lijf’ vervolgen we de serie met ‘werken met je lijf’ en ‘spelen met je lijf’. De studiedagen zijn als serie en los van elkaar te volgen.