Ignatius van Loyola (1/3)

Bij Gist zijn we erg enthousiast over de Ignatiaanse spiritualiteit. Maar wat is dat eigenlijk? Vandaag deel 1 van 3: Ignatius van Loyola, ijdel edelman wordt nederige heilige.

Ignatius van Loyola was geen heilige van nature. Je zou kunnen zeggen dat hij de toeristische route nam…

In 1491 wordt Ignatius geboren in het adellijke milieu van Loyola, een slot in Spaans Baskenland. Niet echt de nederige start die je je voorstelt bij een heilige. Al in zijn tienerjaren komt hij aan het Spaanse hof terecht.

Gokker en knokker
Ignatius is zeer gesteld op zijn looks en omringt zich graag met mooie dames. Naast succesvol legerofficier is hij een fervent drinker, gokker en knokker. En dan gaat het mis. Ignatius raakt zwaar gewond in een felle strijd. Een lange, pijnlijke en saaie periode van herstel begint.

Om de tijd te doden, leest Ignatius de enige twee boeken die in het huis te vinden zijn: ‘Leven van Jezus’ en ‘Levens van de heiligen’. Niet helemaal zijn eerste keus, maar ja, beter iets dan niets. Na maanden van reflectie wordt zijn verlangen naar roem uitgedaagd door een nieuw verlangen: het zinvol dienen van Jezus. Uiteindelijk besluit hij zijn leven radicaal te veranderen. Hij breekt met zijn milieu en gaat als pelgrim op zoek naar wat God met zijn leven wil doen.

In alle dingen
Ignatius voert een heftige innerlijke strijd. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen gegrepenheid door God en wanhoop met zichzelf. De overpeinzingen en gebeden die hij in deze tijd opschrijft vormen de basis van zijn Geestelijke Oefeningen, die al meer dan 500 jaar miljoenen mensen helpen zichzelf, elkaar en de relatie met God beter te begrijpen.

Ignatius’ voornaamste inzicht is dat God in alle dingen te vinden is. Hij is niet beperkt tot gebouwen of plechtigheden. De aanwezigheid van God in het leven van alledag is het belangrijkste grondbeginsel van de jezuïeten, de nieuwe orde die Ignatius sticht. De groei van de orde is enorm: bij de dood van Ignatius telt deze al meer dan 1000 leden. 

Volgende week deel 2: de Geestelijke Oefeningen!

Meer lezen, horen, zien?

Winkelwagen