Benen 3

Leergang Christelijke Meditatie

Hoe neem je jezelf en anderen mee in de kracht van meditatie?

Voor het bouwen van grote kathedralen zijn we te ongeduldig. Voor het luisteren naar een geleerde witte man die één vastomlijnde waarheid verkondigt zijn we te vrijgevochten. Bij de vaak flink gehaaste en tegelijk zo bewuste mens van nu past misschien wel bij uitstek: de weg naar binnen. 

Meditatie is een weg naar binnen waarin de kracht van het christendom op een authentieke, vernieuwende manier kan worden ervaren. Je leert om uit de stress te stappen, aan te komen bij je lijf en stil te worden. Vanuit die rustige basishouding laat je inspiratie uit de traditie van christelijke spiritualiteit op een open manier op je inwerken. Wat trekt je aandacht in de psalm waar je naar luistert? Hoe raakt dit schilderij jouw leven vandaag? Welt er tijdens een boswandeling een verlangen op waarmee je wil bidden? Door meditatie kan – vaak geleidelijk, soms plotseling – nieuwe ruimte ontstaan voor Gods aanwezigheid bij ons. 

In de Leergang christelijke meditatie verdiep je je tijdens vijf themamiddagen en één retraiteweekend in de verschillende aspecten van christelijke meditatie – van aankomen in je lijf tot en met het gebruiken van muziek en kunst. Je leert uiteenlopende meditatievormen kennen, zodat je geleidelijk ontdekt welke praktijken passen bij jou. Daarnaast oefen je met het geven van christelijke meditatie, zodat je meditaties kunt verzorgen voor (kleine) groepen binnen en buiten de kerk. De leergang wordt verzorgd door diverse deskundigen en begeleid door Maarten en Kirsten van Gist. 

Er zijn voor de leergang nog enkele plaatsen beschikbaar. Graag ontvangen je aanmelding uiterlijk vrijdag 19 januari, zodat er tijd is om een kennismakingsgesprek met je in te plannen. 


'In de christelijke traditie zit zo'n enorme rijkdom aan meditatievormen, daar kun je alle zintuigen mee aanspreken.'

Rob Boersma, haptotherapeut
en leraar christelijke meditatie

Praktische informatie

Wanneer is de leergang christelijke meditatie?

De leergang bestaat uit vijf vrijdagmiddagen en één retraiteweekend. Dit zijn de data: 

 • Sessie 1: vrijdag 26 januari van 12:30 tot 17:00 uur, bij Gist in Amsterdam.
 • Retraite: vrijdag 9 februari 17:00 uur tot en met zondag 11 februari om 13:30 uur bij Cassella in Hilversum. 
 • Sessie 2: vrijdag 8 maart van 13:30 tot 17:00 uur bij Gist. 
 • Sessie 3: vrijdag 12 april van 13:00 tot 17:00 uur bij de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. 
 • Sessie 4: vrijdag 24 mei van 13:30 tot 17:00 uur bij Gist. 
 • Sessie 5: vrijdag 14 juni van 13:30 tot 17:00 uur bij Gist. 

Hoe ziet het programma eruit? Dat lees je hier!  Programma Leergang 2024

Wat zijn de doelstellingen van de leergang christelijke meditatie?
 1. Vormen en technieken van christelijke meditatie leren kennen en gebruiken, zowel voor jezelf als voor groepen waar je meditatie faciliteert. 
 2. Verkennen en verdiepen hoe christelijke meditatie kan aansluiten bij  wie jij bent en bij wie de mensen zijn met wie je wil mediteren. 
 3. Leren hoe je je verder kunt (blijven) ontwikkelen in het ervaren en faciliteren van christelijke meditatie, vanuit jouw persoonlijke leerbehoeften. 

Hoe ziet de begeleiding van het traject eruit?  

 • Bij vijf van de zeven sessie wordt een leraar uitgenodigd: een (ervarings)deskundigen met wie de deelnemers zich verdiepen en oefenen in een aspect van christelijke meditatie. 
 • Maarten en Kirsten begeleiden vanuit Gist het groepsproces, zorgen voor de inhoudelijke samenhang en praktische randvoorwaarden. 
 • Natuurlijk leren we ook van en met elkaar, door samen te oefenen en feedback uit te wisselen. 
 • We bieden de mogelijkheid om na afloop van het traject halfjaarlijks samen te komen voor een terugkom-/intervisiemoment met de groep. 

Voor wie is de leergang? Je bent welkom als je

 • al enige ervaring hebt met gebed en meditatie
 • christelijke meditatie wil faciliteren voor anderen. Dat kunnen mensen binnen en buiten de kerk zijn, een kleine groep van je eigen vrienden of een groot publiek op een evenement.
 • actief betrokken bent op de vier vrijdagmiddagen en het retraiteweekend
Wat doe je tijdens de leergang aan zelfstudie en opdrachten? 
 • Je verzorgt een oefenmeditatie voor de groep tijdens de bijeenkomsten en een oefenmeditatie op je eigen praktijkplek. 
 • Je leest het studiemateriaal. Dat bestaat uit het Handboek christelijke meditatie, Deel I: ‘Vertrekpunten’ van Lex Boot, een reader die beschikbaar wordt gesteld en een boek dat je zelf kiest. 
 • Je mediteert tijdens de periode van de leergang ook thuis (in elk geval twee keer per week). 
Wat kost deelnemen aan de leergang? 
De kosten voor de ontwikkeling, begeleiding, logies en materiaal van de leergang inclusief retraite bedragen € 1.750,- Dat is daarom het standaardtarief – heel fijn als je dit kunt betalen! Ben je rijk aan motivatie maar niet aan geld? Ook dan ben je heel welkom, voor het minimumtarief en/of een vrijwillige bijdrage die bij je past. 
 • Standaardtarief: € 1750,-  (tarief voor draagkrachtige particulieren en deelnemers met steun van werkgever); 
 • Minimumtarief: € 350,- (tarief voor particulieren met weinig draagkracht, beperkt aantal plaatsen); 
 • Prijs op maat: vrijwillige bijdrage tussen het minimumtarief en het standaardtarief (voor particulieren, in overleg). 

Hoe meld ik me aan? 
Heb je interesse om deel te nemen aan de leergang christelijke meditatie? Wat mooi! Meld je aan bij ‘Reserveer nu jouw plaats’ hieronder of stuur een mailtje naar kirsten@gist.amsterdam, dan nemen we contact met je op om een kennismakingsgesprek in de plannen. Je hoeft bij aanmelding nog niet te betalen, dat kan na de kennismaking. 

Het kennismakingsgesprek is bedoeld om wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Zo kunnen we de begeleiding van het traject goed laten aansluiten bij jouw motivatie en leerbehoeften en samen nagaan of de leergang (in deze fase) bij je past. 

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers in de leergang; graag ontvangen je aanmelding vóór 19 januari.  

Het programma in het kort

 • Inleiding christelijke meditatie – met Maarten Vogelaar en Kirsten Kalkman,  vrijdag 26 januari van 12:30 tot 17:00 uur bij Gist (Amsterdam). Maarten en Kirsten van Gist begeleiden de leergang en heten je op deze eerste middag heel warm welkom met een kennismakingslunch, een introducerende lezing en natuurlijk een meditatie.
 • Verdiepingsweekend christelijke meditatie – met Laurien Blom en Rob Boersma, vrijdag 9 februari 17:00 uur tot en met zondag 11 februari 13:30 bij De Spil (Hilversum). Tijdens het verdiepingsweekend neemt ervaren meditatieleraar en haptonoom Rob Boersma je mee in de basiselementen van christelijke meditatie en ervaar je de grote verscheidenheid aan meditatievormen, waarin al je zintuigen worden aangesproken. Met CrossYoga-docent Laurien Blom onderzoeken we hoe bewuste lichaamsbewegingen kunnen helpen om te verstillen, openen en bidden. En natuurlijk is er ook tijd om te genieten van het bos, van de rust en van elkaar.

 • Mediteren met muziek – met Jurriaan Berger, vrijdag 8 maart van 13:30 tot 17:00 uur bij Gist (Amsterdam). Werelden openen of je in slaap wiegen, ritme geven aan je adem of je gedachten vangen in verlokkelijke afleiding – muziek kan het allemaal en met Jurriaan Berger ontdekken we hoe, zodat ritme, melodie en betekenis je meditatie kunnen gaan versterken.

 • De kracht van het samen anders zijn – met zuster Hildegard Koetsveld, vrijdag 12 april van 13:00 tot 17:00 uur bij de OLV-Abdij (Oosterhout). Hoe verschilt samen stil worden voor God van in je eentje bidden? De Grieks-orthodoxe priester John Zizioulas ontvouwt in zijn werk hoe het mysterie van Christus zich juist openbaart in andersheid en gemeenschap. Zuster Hildegard Koetsveld vertaalde zijn werk in het Nederlands; met haar proberen we opmerkzaam te worden voor Gods aanwezigheid in het samen (meditatief) bidden.
 • Christelijke meditatie voor mensen van deze tijd – met Rob Boersma, vrijdag 24 mei van 13:30 tot 17:00 uur bij Gist (Amsterdam). Als je christelijke meditatie voor anderen verzorgt, waar let je dan op? Hoe bouw je een thematische serie op, hoe vind je vormen die aansluiten bij de groep? En waarom is christelijke meditatie in deze tijd urgent? Met plezier leert Rob Boersma het ons.

 • Slotbijeenkomst, met Maarten Vogelaar en Kirsten Kalkman, vrijdag 14 juni van 12:30 tot 17:00 uur bij Gist (Amsterdam). Wat heb je geleerd, gelezen en geoefend in het traject? En hoe helpen we elkaar verder op weg in het geven van christelijke meditaties? Hoe de verschillende lijnen waarlangs we hebben geleerd op de slotbijeenkomst samenkomen, is een verrassing waar we ons op verheugen!

“Ik heb echt heel veel geleerd van de expertise en kennis van de deskundigen en dankzij de super fijne begeleiding van Maarten en Kirsten was elke bijeenkomst weer een gevoel van thuiskomen. Ik heb heel veel soorten meditaties gedaan en daardoor heb ik geleerd wat wel en niet voor mij werkte en wat voor anderen werkte. Het meest waardevol vond ik de combinatie van het samen leren in de groep en de persoonlijke ervaring die ik opdeed tijdens de verschillende meditaties.”

Margriet Valkman – deelnemer eerste Leergang

Winkelwagen