Gist

Ruimte voor christelijke spiritualiteit

Wat gist er bij Alexander?

Terwijl er letterlijk van alles gist in de Gistkelders is er ook genoeg dat gist in het team. Bibliothecaris Alexander deelt zijn Gist gedachten…

Gist Bibliothecaris Alexander Morea van Berkum

“Learning from our baker Maxim about how the yeasting process works, there was a point he explained that we have to wait. There is no other option. When you are feeding the yeast, you have to cover it, and in this action of covering, it is an active action of waiting. Waiting for the yeast to do its work.”

“That is what faith is for me. It is the moment when you stop yourself, and pay attention on what is happening beyond your eyes, what you can see. Actively waiting for transformation to happen.”

“I hope with Gist we can offer an organic faith. That is the kind of faith that is living thing. We are making homemade bread, making our own beer, collecting books, coming together. I am always thinking, these small activities, sometimes mundane, are feeding the faith, like we feed the yeast. That is what an organic faith means to me.”

🇳🇱

“Toen ik hoorde van onze bakker Maxim hoe het gist proces werkt was er een moment dat hij ons vertelde om te wachten. Er was geen andere optie. Als je de gist aan het voeden bent, moet je het bedekken. Als je het bedekt ben je actief aan het wachten. Wachten tot het gist zijn werk doet.”

“Dat is wat geloof voor me is. Het moment dat je stopt, en je aandacht besteed aan wat er voorbij je ogen gebeurt, voorbij wat je kan zien. Actief wachten tot de transformatie plaatsvind.”

“Ik hoop dat we met Gist een organisch geloof kunnen bieden. Het soort van geloof dat een levend iets is. We maken brood, ons eigen bier, verzamelen boeken, samen komen. Ik denk dan altijd, deze kleine activiteiten, soms een beetje saai, voeden het geloof, zoals we het gist voeden. Dat is wat organisch geloof voor me betekend.”