Gist

Ruimte voor christelijke spiritualiteit

Wat gist er bij Maarten?

Terwijl er letterlijk van alles gist in de Gistkelders is er ook genoeg dat gist in het team. Maarten deelt zijn Gist gedachten…

(🇬🇧 below)

“Spiritualiteit gaat over verbondenheid. Verbondenheid met jezelf, de ander, de natuur en met God.”

“Juist in een tijd die draait om efficiëntie hebben we behoefte om ons opnieuw te verbinden met waarmee we onszelf hebben vervreemd. Ons voedsel, onze gevoelens, maar met ook heilige woorden en God zelf.”

“In onze samenleving is het belangrijk om alles in controle te hebben, in je macht krijgen. Maar met spiritualiteit oefen je juist om jezelf open te stellen zonder dat je grip op hebt.”

“Met deze plek willen we oefenen om onszelf bezig te houden met die verbondenheid. Door het brood te bakken, bier te brouwen, boeken in rust met aandacht te lezen. Maar ook om in stilte te mediteren en ons lijf te gebruiken in het oefenen van aandacht.”


🇬🇧
What is yeasting with Maarten?

“Spirituality is about connectedness. Connection with yourself, the other, nature and with God” 

“Especially in a time that is about efficiency we are desiring to connect us again with that we grown estranged with. Our food, our feelings, but also with holy words and God.”

“In our society it is important to have everything under control, have it in your power. But with spirituality you practice to open yourself without having a grip on it.”

“With this place we want to practice ourself with that connectedness. Through baking the bread, brewing beer and reading books in peace with attention. But also through meditation in silence and using our body in the practice of attention”