Gist

Ruimte voor christelijke spiritualiteit

Rikko Voorberg over zijn Karl Barth collectie

Rikko Voorberg

Theoloog Rikko Voorberg doneert zijn Karl Barth collectie aan de Gist Bieb!

“Ik heb ze niet allemaal gelezen, maar een klein deel was al voldoende om mijn leven te veranderen.”

“Ik ben opgegroeid met een behoorlijk conservatief idee van wie God is. Toen las ik Barth. Hij zei dat zodra je denkt te weten wie God is, dan is een ding zeker: dat is God niet. De realiteit van God is iets dat gebeurt. Hij is niet te omvatten. Hij is niet in te sluiten. Alles wat je kunt insluiten, is niet wie God is.”

🇬🇧

Theologian Rikko Voorberg is kind enough to contribute his Karl Barth book series to the Gist Bieb!

“I haven’t read them all, but just a tiny bit of them changed my life.”

“I was raised with quite a conservative idea of who God is, and then I read Barth. He said, as soon as you think you know that this is God, then one thing is for sure, that is not God, because the reality of God is something that happens. It cannot be hold. It cannot be locked in. Anything you can lock in, is not who God is.”