Gist

Ruimte voor christelijke spiritualiteit

Leer ons bidden

Ervaringsgericht traject rond het Onze Vadergebed

Acht zondagen van 3 oktober 2021 tot 23 januari 2022.

Hoe breng ik mijn leven in lijn met mijn roeping?

Als God er voor mij is – waar dan? En hoe merk ik dat?

Bidden, waarom zou ik?

Breng beweging in je levensvragen! Stilte, feest, rauw, liefde, gave, buik en donker: elke zondag behandelen we een levensthema met behulp van werkvormen uit o.a. theater, yoga, muziek of kunst. We gebruiken gebedstechnieken en praktische oefeningen om de zinnen uit het Onze Vadergebed tot ons te laten doordringen in lijf en leven.

Als deelnemer word je uitgenodigd om je vragen, maar zeker ook je talenten in te brengen zodat we samen kunnen leren hoe God misschien wel in ons werkt.

Praktische informatie

Data

Het traject vindt plaats op acht zondagen, steeds met twee weken ertussen:

Tijd

De bijeenkomsten op zondag duren van 10:00 uur tot 12:30 uur. Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar te lunchen.

Na elke bijeenkomst worden vragen en oefeningen voor thuis meegegeven. Natuurlijk kun je hier zoveel tijd aan besteden als je zelf wilt. Aan te raden is om er een kwartier tot een uur per dag voor te nemen.

Kosten

We vragen deelnemers een bijdrage van € 80,- die we gebruiken voor materiaal en eten/drinken.
Elke extra vrijwillige bijdrage tijdens of na het traject is welkom.

Als de prijs voor jou een belemmering vormt om mee te doen, laat het ons gerust weten!

Deelnemers

Iedereen is welkom om deel te nemen. Er is geen speciale voorkennis vereist. Wel vragen we:

Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.

Begeleiding

Het traject wordt begeleid door Kirsten Kalkman en Maarten Vogelaar van Gist.

Aanmelding

Je kunt aangeven dat je interesse hebt in dit traject door het formulier hieronder in te vullen. We sturen je dan een link met aanvullende informatie en verdere instructies voor aanmelding.

‘Leer ons bidden’ wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Via Nova, de Iona Stichting en Stichting Haëlla.

Over het programma

Leer ons bidden 

In de Bijbel wordt verteld dat de leerlingen van Jezus hem benaderen met een verzoek: ‘leer ons bidden, Heer.’ Jezus antwoordt hen: ‘als jullie bidden, zeg dan:

‘Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
Laat uw koninkrijk komen
Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.’

Naar Mattheüs 6: 9-13 en Lucas 11:1

Zeven zinnen heeft dit gebed. Soms wordt er nog een ‘amen’ toegevoegd. Eén voor één laten we ze in het traject tot ons doordringen. Daarbij gebruiken we verschillende gebedstechnieken, gezamenlijk gesprek, vragen en verdiepingsmateriaal voor thuis en vooral: gezamenlijke oefening. 

Hier vind je per ochtend een kleine indruk van wat er gebeuren gaat – al zullen we zeker ook verrassingen tegenkomen 😊.  

Zondag 3 oktober – STILTE

Onze Vader in de hemel 

Hoe komen we thuis bij onze Vader, de liefde die ons onvoorwaardelijk draagt? Met welke overtuigingen, emoties, hoop of juist weerstand komen we de stilte van het gebed binnen? Op deze eerste ochtend oefenen we in vertrouwen en ontvangen door de stilte tot ons te laten spreken. 

Zondag 17 oktober – FEEST 

Laat Uw naam geheiligd worden 

Waar ben je dankbaar voor? Van welk bloempje of fout grapje word je blij? We delen een ontbijt en onze levensvreugde met elkaar en zingen onze dankbaarheid en verwondering uit in muziek. Deelnemers met muzikale talenten en/of aspiraties worden uitgenodigd om mee te werken aan deze feestelijke ochtend. 

Zondag 31 oktober – RAUW 

Laat Uw koninkrijk komen 

De realiteit is vol harde feiten en zelf zijn we (soms) vol rauwe emoties. Hoe houden we het uit bij onrecht en pijn? Beeldende kunst, woorden en gebed kunnen ons helpen om eerlijk aanwezig te zijn bij de zere plekken, zodat pijn aanraakbaar wordt voor nieuwe hoop. 

Zondag 14 november – LIEFDE 

Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel

‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Eén van de manieren waarop Jezus zijn liefde uitdrukte, was door de voeten van zijn leerlingen te wassen. Dit bijzondere ritueel nemen we als ingang om te ervaren wat er op aarde gebeurt als we Gods wil gedaan laten worden. 

Zondag 28 november – GAVE  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Als we niet alleen fysiek, maar ook geestelijk het brood ontvangen dat we nodig hebben om ons te doen groeien, dan worden ons in het dagelijks leven ervaringen geschonken waar we van kunnen leren. Hoe nemen we de lessen die het leven ons geeft? En hoe worden de gaven die ons geschonken zijn tot brood dat ook anderen kan voeden? Improvisatietheater helpt ons onze rol te spelen.  

Zondag 12 december – BUIK  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was 

Onze onderbuik bergt schuld en schaamte, angst en woede – soms al langer opgestapeld dan we ons kunnen herinneren. Hoe worden we vrij van dat wat ons bedrukt, vrij van wat we anderen aandeden of van wat ons aangedaan werd? Vergeving is een weg van diepgaande transformatie, van onszelf en de wereld waar we in leven. Yoga en andere oefeningen met ons lijf zijn er op deze eerste zondag van advent een ingang voor. 

Zondag 9 januari 2022 – DONKER   

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad

Op elke bijeenkomst dompelen we een stukje katoen in gesmolten bijenwas. Zo maken we langzaam ieder onze eigen kaars, die een centrale rol speelt als we deze ochtend het donker in de ogen kijken. Hoe blijven we in het licht? 

Zondag 23 januari 2022 – AMEN 

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

Op de drempel van het nieuwe jaar laten we de ervaringen uit het verdiepingstraject bezinken. (Hoe) is het Onze Vadergebed in ons gaan werken? Wat hebben we van elkaar mogen ontvangen? Hoe leven we verder na het ‘amen’? Kan onze dagelijkse praktijk een levend gebed worden? 

Doel, uitgangspunten en methodes 

Doel

Het traject is bedoeld als verdieping van de verbinding tussen het innerlijke leven en het uiterlijke leven. Met het innerlijke leven wordt het veld van je gedachtes, je gevoelens, de beleving van je persoonlijke roeping en de ervaring van je relatie met God bedoeld. Met het uiterlijke leven worden je concrete omstandigheden, je gewoontes en je handelingen bedoeld. 

In het traject is ruimte om te werken aan vragen die bij jou leven. Dit kunnen vragen zijn over je innerlijke leven, bijvoorbeeld over pijnlijke emoties, een onvervuld verlangen om iets van God te ervaren of een levenskeuze die speelt. Of juist vragen over concrete dingen waar je tegenaan loopt, zoals ziekte of het zoeken naar een huis. Natuurlijk kun je ook gewoon meedoen vanuit nieuwsgierigheid of als je nog helemaal niet zo goed weet wat jouw vraag zou kunnen zijn. 

Therapie rond de genoemde thema’s biedt het traject niet. Wel kan er middels de oefeningen en gesprekken in het traject nieuwe beweging ontstaan in wat jou bezighoudt, doordat de wisselwerking tussen het innerlijke het uiterlijke wordt onderzocht en en misschien vernieuwd. Waar schenk je aandacht aan? Welke gewoontes vorm je? Wat durf je te hopen? Waar laat je de liefde van God en je naasten in toe? 

Methodes 

In het traject werken we op een holistische, ervaringsgerichte en non-hiërarchsiche manier. Dat we op een holistische manier werken wil zeggen dat we verschillende gebieden van het menszijn betrekken en samenbrengen in het traject: ons hoofd met de overtuigingen en gedachtes die daar leven, onze onderbuik met alle spanningen en daarin, ons hart en waar het vol van is – allemaal doen ze mee. 

Dat we op een ervaringsgerichte manier werken betekent dat in het traject eerst lekker aan de slag gaan met mediteren, feest vieren, theater spelen of wat er dan ook maar op de agenda staat en daarna reflecteren op wat we uit die ervaring kunnen ‘oogsten’. Voor wie verdere reflectie wil aangaan wordt verdiepingsmateriaal voor thuis aangegeven. 

Met non-hiërarchisch, ten slotte, bedoelen we dat we met elkaar willen leren van Jezus. De trajectbegeleiders Maarten en Kirsten maken en begeleiden oefeningen en verdiepingsmateriaal als leidraad op die weg. Maar andere deelnemers worden uitgenodigd hun talenten, kennis en ervaring ook in te brengen om het gezamenlijke verdiepingsproces te verrijken.